Bostadsrättsföreningen Golfängen

Norrbottens län

Information

Bostadsrättsföreningen Golfängen är ett av många företag som finns i Boden. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Golfängen finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Golfängen som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1982-07-30.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Kungsg. 17, 961 61, Boden. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Golfängen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Boden arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Golfängen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Golfängen. Det finns flera företag i Norrbottens län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Golfängen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Karl Jonas Ludvig -Ekbom, Per Johan Patrik -Johansson, Lauritz Kenneth -Nordenborg, Gustav Andreas.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Golfängen och det är följande personer, Ekbom, Per Johan Patrik som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lauritz Kenneth som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordenborg, Gustav Andreas som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Karl Jonas Ludvig som är född 1987 och har titeln Suppleant, Wendahl, Birgit Suzanne som är född 1953 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Golfängen är 716415-7930.