HSB Bostadsrättsförening Brage i Boden

Norrbottens län

Information

HSB Bostadsrättsförening Brage i Boden hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Boden som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Brage i Boden finns. I Boden så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Norrbottens län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Brage i Boden tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har F-skatt vilket HSB Bostadsrättsförening Brage i Boden har haft sedan 1994-01-01. HSB Bostadsrättsförening Brage i Boden har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Brage i Boden så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungsg. 19, 961 61, Boden men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0921-78850.

Boden arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Brage i Boden har idag 716415-8904 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Engström, Tommy Urban -Jonsson, Eva Birgitta -Olsson, Jan Anders -Ulander, Hans Petter Martin är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Brage i Boden

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Brage i Boden så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Engström, Tommy Urban som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hahto, Anna Nina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Eva Birgitta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lars Erik som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Jan Anders som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Ulander, Hans Petter Martin som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Berit Marianne som är född 1960 och har titeln Suppleant, Backman, Anna Helena som är född 1968 och har titeln Suppleant, Engström, Harriet Linnéa som är född 1957 och har titeln Suppleant.