Bostadsrättsföreningen Hamptjärnen

Norrbottens län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Boden och Bostadsrättsföreningen Hamptjärnen är ett av dem. Norrbottens län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Hamptjärnen är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Hamptjärnen är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Hamptjärnen är ett Bostadsrättsförening och skapades 1992-03-19. Det finns flera olika företag i Norrbottens län som är ett stort län. Boden där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Hamptjärnen ska trivas.

I Boden så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Hamptjärnen inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Hamptjärnen och det finns flera företag som är det idag i Boden.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hamptjärnen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Hamptjärnen är Grönlund, Stina Madeleiné som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundström, Göta Aina Ulrika som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Widman, Sven Daniel som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Nylander, Glenn Christer som är född 1957 och har titeln Suppleant, Åström Nylander, Ulla Ann-Christin som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Hamptjärnen har 716465-4217 som sitt organisationsnummer.