HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Boden

Norrbottens län

Information

HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Boden är ett bolag som finns i Boden. I HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Boden finns det lite olika personer som är förknippade och det är Brännström, Bojan Margareta som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson Lidberg, Carl Henrik som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson, Jan-Olov Birger som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Hans Peter Micael som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Kraus, Hans-Peter som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Birgit Gunilla som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotNyström, Karin Beatrice som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Boden så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Boden på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Boden av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Boden är ett av många bolag som finns i Norrbottens län och Boden arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Boden innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Boden är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Boden så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Brännström, Bojan Margareta -Isaksson, Jan-Olov Birger -Johansson, Hans Peter Micael -Kraus, Hans-Peter

HSB Bostadsrättsförening Kastanjen i Boden har 798500-0491 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Norrbottens län.