Rearb Institut AB

Norrbottens län

Information

Rearb Institut AB hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Boden som är den kommunen där Rearb Institut AB finns. I Boden så finns det många olika Aktiebolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Rearb Institut AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Rearb Institut AB har haft sedan 1996-01-01. Rearb Institut AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Rearb Institut AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Univeritetsområde Hus A , 971 87, Luleå men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 070-5900994.

Boden arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Rearb Institut AB Privat, ej börsnoterat.

Rearb Institut AB har idag 556501-6465 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jäger, Gun Eva Renée -Jäger, Werner Anton är den som för stunden ansvarar för Rearb Institut AB

Bolaget skall bedriva forsknings och utbildningstransfer såsom seminarier, symposier, konferenser och workshop, undervisning vid universitet och högskolor, organisation och verksamhetsutveckling, informations och förlagsverksamhet samt internationalisering och därmed förenlig verksamhet.

I Rearb Institut AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jäger, Werner Anton som är född 1942 och har titeln VD, Jäger, Gun Eva Renée som är född 1946 och har titeln Vice VD, Jäger, Werner Anton som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Jäger, Gun Eva Renée som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Jäger, Peter Olov som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Röding, Jenny Maria som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Karl Axel Kenneth som är född 1960 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .